duminică, 27 septembrie 2015

Proiect de mobilitate în domeniul   Învăţământ profesional şi tehnic

Nr. 2015‐1‐RO01‐KA102‐014495  din cadrul Programului ERASMUS +, Acțiunea Cheie1-VET, finanțat de Uniunea Europeană,  desfășurat de Colegiul Tehnic Auto “Traian Vuia” Focșani, în perioada 1.06. 1.06.2015-31.05.2017

Programul Erasmus+ este gestionat în România prin

Adresa de corespondență: ANPCDEFP, Splaiul Independenței, nr. 313,
Biblioteca Centrală a Universității "Politehnica" București, etajul 1, Sector 6, 060042, București, România  • Liceul Meseriilor Automobilului și Transportului „Gabriel Vosin” din Bourg en Bresse, Franța
- locul de desfășurare al stagiului de formare profesională

}EXPERIENȚE ȘI COMPETENȚE ALE LICEULUI PARTENER

}Liceul Meseriilor Automobilului și Transportului „Gabriel Vosin” din Bourg en Bresse, Franța are o bogată experiență în implementarea proiectelor europene. Astfel, acest liceu a realizat 3 proiecte Leonardo:- 2010-1-FR1-LEO001-13743, -2011-1-FR1-LEO001-23765, -2012-1-FR1-LEO001-34660 cu Liceul Tehnic Auto Edströmska MFT din Suedia, care are același profil „Întreținerea Vehiculelor și Transport” și este la rândul lui în parteneriat cu Marea Britanie.  Prin programul Erasmus+ , a realizat un alt Parteneriat Strategic cu Suedia în perioada 2014-2016.

}SCOPUL proiectului este acela de a aduce  o schimbare, o ameliorarea a competențelor specifice Standardelor de pregătire profesională, filiera tehnologică, ce ar da posibilitatea participanților la un stagiu  de pregătirea practică să facă primul pas spre cariera profesională.

}OBIECTIVELE:

1.sprijinirea elevilor  la participarea unui stagiu de formare inițială  în vederea ameliorării cunoștințelor, competențelor și atitudinilor necesare pentru împlinirea personală, cetățenia activă, incluziunea socială  și angajarea pe piața europeană a muncii;

2.asigurarea unei mai mari transparențe și recunoașterea pe plan local, național, și european a competențelor însușite de beneficiari în  stagiul de formare profesională și validate prin certificate europene


REUNIUNE DE INFORMARE   23.09.2015
3 comentarii: