duminică, 21 mai 2017

„Și eu pot fi profesionist auto în Europa!”-
                                                  activitate de diseminareImplementarea proiectului de mobilitate în domeniul   Învăţământ profesional şi tehnic „Profesioniști Auto în Europa”, Nr. 2015‐1‐RO01‐KA102‐014495, din cadrul Programului ERASMUS +, Acțiunea Cheie1-VET, finanțat de Uniunea Europeană se apropie de final.
Echipa de proiect şi cei 10 elevi participanţi la stagiu de formare inițială, în Franţa, au prezentat impresii, experienţe şi rezultate.Cu emoţii, în faţa părinţilor, cadrelor didactice şi colegilor, beneficiarii au primit Documentele de Mobilitate Euroapass , care cuprind activităţile efectuate, aptitunile, atitudinile şi competenţele dobândite în stagiul de pregătire profesională, derulat în service-urile partenere Liceului Meseriilor Automobilului şi Transportului Gabriel Voisin din Bourg en Bresse.

Au fost acordate diplome pentru cel mai reuşit Jurnal în Europa, pentru seriozitate în implementarea proiectului şi abilităţi în exprimarea impresiilor, experienţelor şi rezultatelor .
La toate aceste activităţi s-a remarcat elevul Ion DOBRE, clasa a XI-a C, care a primit Locul I.

Din lista rezultatelor proiectului, amintim: panoul Erasmus+, pliantul proiectului, scrapbook , filmul- Pas cu pas în construirea carierei de tehnician în transporturi, Glossaire de termes automobiles în franceză, română, italiană, engleză şi spaniolă,etc.
Responsabil cu pregătirea de specialitate, Iulia MIHALCIUC
Responsabil de proiect, Lucica BOCU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu